XXVIII MISTRZOSTWA ZIEMI LEGNICKIEJ
 
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KWALIFIKACYJNY
do MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH, JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW
w KARATE OLIMPIJSKIM

 

Regulamin

CEL ZAWODÓW :

Celem Mistrzostw jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach,
popularyzacja ducha i idei karate oraz integracja klubów karate oraz przeprowadzenie kwalifikacji do Mistrzostw Polski juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.
 

ORGANIZATORZY:

– Polski Związek Karate
– Klub Karate Shotokan “TORA” w Legnicy
 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

– 13 kwiecień 2019 r. (sobota)
– Hala Sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1
– Przyjazd uczestników: dnia 13.04.2019r. (sobota) do godz. 09:00
– Odprawa sędziowska: godz. 08:45
 

WARUNKI UDZIAŁU ZAWODNIKÓW

 
– Zgłoszenia elektronicznie : zgłoszenie startujących w terminie do 10.04.2019 (środa) online poprzez stronę https://karatecup.pl. (pomoc techniczna: biuro@karatecup.pl)
 
– Posiadanie:
a) legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego oraz wyników badań lekarskich;
b) potwierdzenia stopnia (BUDO-PASS lub dyplom na kyu);
c) potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej;
 
– Stopień zaawansowania: od 9 (9,1) kyu dzieci do lat 13,
 
– Stopień zaawansowania: juniorzy młodsi min.: 7 kyu (kata) oraz 6 kyu (kumite), juniorzy min.: 6 kyu (kata) oraz 5 kyu (kumite), młodzieżowiec min.: 5 kyu (kata) oraz 4 kyu (kumite),
( stopnie wyszkolenia potwierdzone certyfikatem Polskiego Związku Karate ).
 
– Liczba startujących: bez ograniczeń’ wg daty urodzenia
 
– Oficjalne zamknięcie list startowych oraz losowanie odbędzie się dnia 11.04.2019r. (czwartek) o godz. 20:00.
 
– Kontakt : Jacek Rusek tel. + 48 (76) 722 13 57; kom. +48 509 719 466
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Mistrzostwach zawodników, którzy nie wypełnili któregokolwiek z powyższych warunków !!!
 

Zawody zostaną rozegrane wg aktualnych przepisów Polskiego Związku Karate.
  

ZAPLANOWANE KONKURENCJE: kliknij aby rozwinąć listę


 

PRZEPISY

KATA: Przepisy Polskiego Związku Karate z poniższymi zmianami; we wszystkich kat. wiekowych kata dowolne,
– do rocznika 2010 kata może się powtarzać,
– rocznik 2009-2006 min. dwa kata,
– od kategorii kadet /junior młodszy, rocznik 2005 / – kata nie może się powtarzać.
KUMITE: obowiązkowe ochraniacze na zęby, ręce, ochraniacze goleni i śródstopia, ochraniacz klatki piersiowej
Walki repasażowe; czas walki dla żaków – 60s., młodzików – 90 s., kadetów, juniorów oraz U 21 – 120 sek..
Kumite bez przyznawania punktów, wg kryteriów Polskiego Związku Karate, decyzja 3 sędziów o wygranej (hantei):
a) postawa, duch walki i siła prezentowana przez zawodników,
b) dominacja taktyki i prezentowanych technik,
c) który z zawodników zainicjował więcej akcji.
We wszystkich konkurencjach są repasaże i dwa trzecie miejsca.
 

OPŁATA STARTOWA

– konkurencje indywidualne – 40.00 zł (od każdej konkurencji)
 

WYŻYWIENIE:

W czasie zawodów czynny będzie bufet;
 

WIEK ZAWODNIKÓW

Uczestnicy zawodów będą kwalifikowani do poszczególnych kategorii wiekowych z uwzględnieniem
dziennej daty urodzenia, przypadającej podczas Mistrzostw Polski (27 IV 2019) : juniorzy młodsi 14-15 lat, juniorzy 16-17 lat, młodzieżowcy 18-20 lat.
 

PROGRAM ZAWODÓW:

13.04.2019r. (sobota) r.

GodzinaProgram
08:00 - 8:45Przyjazd ekip, kontrola dokumentów, opłaty startowe
8:45Odprawa sędziowska
9:00Uroczyste rozpoczęcie Mistrzostw
9.15Eliminacje i Finały KATA
11:15Eliminacje i Finały KUMITE
18:30Oficjalne zakończenie Mistrzostw

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podpisanie i wysłanie Zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze strony Zgłaszającego do udziału w Mistrzostwach.
2. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą Organizatora.
3. Każdy uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej Gimnazjum w Spalonej.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
5. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Lista sędziów zostanie ustalona przez KKS ‘TORA’ w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej PZK.
7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie Mistrzostw
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW

Lista sędziów zostanie ustalona przez KKS ‘TORA’ w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej PZK.
 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Jacek Rusek
tel. : +48 (76) 722 13 57;
kom. : +48 509 719 466
email:
 

Regulamin zawodów dostępny również w wersji PDF.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

PROGRAM ZAWODÓW

13.04.2019 - (sobota)
GodzinaProgram
08:00 - 8:45Przyjazd ekip, kontrola dokumentów, opłaty startowe
8:45Odprawa sędziowska
9:00Uroczyste rozpoczęcie Mistrzostw
9.15Eliminacje i Finały KATA
11:15Eliminacje i Finały KUMITE
18:30Oficjalne zakończenie Mistrzostw

MIejsce Zawodów

Hala Sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1

Click to open a larger map

Legnica
7°
całkowite zachmurzenie
wilgotność: 81%
wiatr: 3m/s płd. - płd. zach.
Max: 8 • Min: 7
4°
Wt
3°
Śr
3°
Czw
3°
Pt
Weather from OpenWeatherMap

Organizatorzy

Sponsorzy

Patronat medialny